Close

Rabobank Nederland

De heer G. Wolbert, van Wolbert Development in Den Bosch heeft voor Rabobank Nederland, afdeling VIP Services, het hospitalityconcept ontwikkeld voor het besloten facilitaire gedeelte van de nieuwe kantoortorens te Utrecht. De doelgroep voor dit besloten gedeelte bestaat uit de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de Hoofddirectie. Het hospitalityconcept voorziet in een toekomstvisie op hoe onze gasten hier worden ontvangen, verblijven, welke gastvrijheid, diensten en producten hen worden geboden. Daarnaast is in het concept het reserveringsbeleid vastgesteld en zijn de logistieke processen beschreven. Het concept  is naar onze volle tevredenheid ontwikkeld en voldoet volledig aan onze kwaliteitsnormen.

In aansluiting op deze opdracht hebben wij Gérard Wolbert gevraagd een vervolgopdracht uit te voeren. Dit betreft de coaching van de chefkok van Rabobank Nederland afdeling VIP catering. Gérard heeft onze chefkok, door middel van coaching, begeleid in zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling tot verantwoordelijk keukenmanager.

De samenwerking met de heer Wolbert is steeds uitstekend verlopen. Ook de wijze van communicatie hebben wij als zeer goed ervaren.


De heer H. Warnders

Manager VIP Services Rabobank Nederland


NH Hotels

Gérard kan op een ongedwongen persoonlijke manier komen tot de kern van de uitdaging die een manager in zijn huidige en toekomstige loopbaan ziet. Op deze wijze is hij in staat om deze uitdagingen te filteren tot een overzichtelijke geheel, waardoor er doelgericht aan een plan kan worden gewerkt. Ik heb deze werkwijze als zeer positief ervaren zowel voor mij persoonlijk als voor mijn team.


Walter Kok

Regional Operations Director NH Hotels

Benelux, France, UK, USA & Africa

DVOM (Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie)

In de afgelopen 12 jaren heb ik Gérard Wolbert leren kennen als een ter zake deskundig, integer en onafhankelijk adviseur. In mijn functie als Hoofd Concernhuisvesting bij de Nederlandse Spoorwegen is onze plezierige samenwerking gestart. In mijn daarop volgende functie als Diensthoofd van het facilitair bedrijf bij het Politiekorps Gelderland-Midden hebben wij deze samenwerking voortgezet.

Opvallend in het functioneren van Gérard is zijn vermogen tot vereenzelviging met de organisatie van zijn opdrachtgever zonder daarbij zijn professionele onafhankelijkheid te verliezen. In beide functies heb ik dat als zeer positief ervaren. Ik heb hem altijd als toegankelijk, open en nieuwsgierig ervaren. Daarnaast is Gérard prima in staat in teams waarin meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd sturing te geven aan de processen en zo doelgericht tot het gewenste resultaat te komen.

Binnen mijn huidige functie als Directeur van de Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie zijn wij opnieuw in gesprek met Gérard om zijn expertise in te zetten voor een nieuw project.

A. (Ben) Huijskes MScEMPM

Hotel Zwartewater

In oktober 2012 zijn wij voor het eerst in contact gekomen met Gérard Wolbert, op ons verzoek om binnen ons bedrijf efficiëntieverbetering door te voeren.  Na een voorbereidend gesprek, een grondig onderzoek en een stappenplan, hebben wij het vertrouwen uitgesproken in de aanpak tot efficiëntieverbetering door het bureau van de heer Wolbert. Met hun ruime kennis in onze branche, het gedetailleerde plan van aanpak en de daadkracht waarmee de opdracht werd uitgevoerd, is er binnen ons bedrijf een herziene organisatie neergezet. Deze verbetering, met de daarbij gepaard gaande rendementsverhoging, is volledig op het conto van de heer Wolbert te schrijven.  Met een duidelijk eindrapport, waarbij een missie/visie en een beleidsplan is samengesteld, zijn wij vervolgens stapsgewijs aan het werk gegaan om de efficiëntieverbetering te bewerkstelligen. Daarnaast is Gérard Wolbert de juiste partij op het gebied van persoonlijke coaching. Binnen onze organisatie hebben diverse personen een persoonlijk traject ondergaan, waarbij er veel gecoacht en begeleidt is op het gebied van leiding geven in de eigen functie. Wij hebben deze trajecten als zeer zinvol ervaren en doen er nog dagelijks ons voordeel mee.  De uiteindelijke resultaten die na inzet van de heer Wolbert zijn bewerkstelligd: 

  • Organogram   (nieuwe organisatie “top-down”)
  • Verlaging personeelskosten (minder vast-, meer flexibel inzetbaar personeel)
  • Salespromotie (persoonlijke coaching accountmanager) & cross- en upselling
  • Structurele werkoverleg momenten (MT, afdelingen, klassikaal) Communicatieverbetering
  • Duidelijk concept | bepaling core-business 
  • Missie-visie
  • Beleidsplan 

Derhalve hebben wij Gérard Wolbert, ervaren als professioneel, betrokken en kundig. Wij kunnen daarom op het gebied van organisatiecoaching en consultancy, Gérard van harte aanbevelen. Tot op heden is hij nog steeds betrokken bij de voortgang van het verbeterplan. 

Namens de directie van Hotel Zwartewater BV 

H.A. (Harold) Mijnheer

Financieel directeur

MHB Staalverwerking

Gérard is een coach met een veelzijdige achtergrond. Hij is leidinggevende geweest bij grote organisaties en nu al geruime tijd ondernemer. Hij is consultant geweest en nu ook geruime tijd professioneel coach. Hij heeft ervaring met de ontwikkeling van individuen en tevens met teams. Met profit en non-profit organisaties.

In de hoedanigheden van consultant en coach heeft Gérard dan ook al allerlei bedrijven, directies, managementteams en sleutelfunctionarissen geïnspireerd, gemotiveerd en gefaciliteerd om zichzelf en de organisatie te verbeteren.

Zijn aanpak is enerzijds nuchter, maar anderzijds ook verfrissend creatief en 'out of the box'. Hierdoor leer je vanuit een ander perspectief naar een bepaalde situatie of thema kijken en dienen er oplossingen aan die je zelf voorheen niet zag.

De feedback van Gérard is altijd gebaseerd op positiviteit en optimisme, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Last but not least ... hij kan ook vermanend zijn, maar dan heb je het ook verdiend. Al met al een veelzijdig coach die je verder helpt.

Eric in den Bosch. CEO MHB b.v.