Close

Hoe werk ik als organisatiecoach? Organisaties willen duurzame veranderingen doorvoeren waarbij teams en medewerkers gestimuleerd en begeleid worden het eigenaarschap hierover te willen en kunnen oppakken. Vanuit die overtuiging ben ik als co-creator betrokken bij de veranderingen.
Door het blootleggen van bestaande patronen in de organisatie en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe effectieve routes wordt de verandering gezamenlijk gerealiseerd.
De rol van co-creator pak ik op vanuit mijn persoonlijke missie:


Het stimuleren en faciliteren van veranderingen in organisaties zodat zij vanuit eigen kracht verder kunnen groeien. Organisaties herkennen zelf wanneer die eigen kracht manifest is.

In mijn aanpak combineer ik disciplines uit organisatiecoaching en consultancy, wat uitmondt in het coachend begeleiden naar organisatieverandering. Gericht op de behoeften van organisaties:

  • zelf verantwoording te willen en kunnen nemen
  • een korte(re) doorlooptijd van projecten te hanteren
  • concreter resultaat van de verandering
  • kennis in de eigen organisatie aan te boren, te ontwikkelen en te borgen en zo te komen tot double loop learning (doel: een lerende organisatie)
  • borging van opgedane kennis in de eigen organisatie

Maar ook; de ander de veiligheid en het vertrouwen bieden om gebaande paden te durven verlaten en nieuwe wegen te onderzoeken (wat ik ‘comfortabel verdwalen’ noem). Organisaties kunnen naar mijn mening alleen op een hoger plan komen als ze bestaande – inmiddels onvoldoende werkende – patronen durven loslaten. Veranderingsbereidheid en verandervermogen en lerend vermogen van de organisatie zijn dan een voorwaarde.

“Verlangen naar de zee … De strekking van deze bekende zin, afkomstig uit een gedicht van De Saint-Exupéry is; dat je wanneer je een schip wil bouwen, mensen alleen maar hoeft te leren verlangen naar de zee.

Als organisatiecoach stimuleer ik mensen in organisaties te leren verlangen naar de zee.

Met andere woorden: wanneer organisatie, teams en medewerkers de verandering als belangrijk en zinvol zien en hier verantwoordelijkheid in willen nemen is de eerste stap naar realisatie gezet.

“Organisatiecoaching sluit goed aan bij de huidige ontwikkeling in de maatschappij”

In een interview met Fer van Boomen (bron: managementboek.nl) is bovenstaande stelling opgenomen. Ik onderschrijf de opvatting in het interview dat organisatiecoaching erg goed past in dit tijdsgewricht waarbij zingeving en bevlogenheid belangrijke factoren zijn om mensen te binden aan je organisatie en te motiveren tot excellente prestaties.

Hiernaast kan het zijn dat de huidige generatie, ook wel Einsteingeneratie genoemd, de traditionele manier van organisatieverandering minder ziet zitten. Deze mensen zijn gewend om snel kennis te verwerven en willen op basis van gelijkwaardigheid worden behandeld. Hun werkmotivatie is gelegen in verbinding en bijdragen aan een groter geheel. Daar past de organisatieadviseur in een expertrol minder bij. Juist de organisatiecoach kan zorgen voor een goede begeleiding van een veranderingsproces. Neem hier contact op als u meer wilt weten.